Modelowanie przodu

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 06-11-2016

Z lewej strony arkusza wykreślamy linie pionową i do niej przykładamy część środkową przodu. Pozostałe czynności są takie same jak przy modelowaniu tyłu, z tym że poszerzenie między częścią 1 a 2 oraz 3 a 4 jest o 1 cm większe, a więc wynosi 3,5+4,5 cm. Obrysowujemy kontury nowej formy, skracając ją na linii boku o 1 cm i wyrównując boki na linii dołu i na linii talii. Spódnica z karczkiem. Karczek w tej spódnicy na przodzie ma linię fantazyjną, a w tyle przechodzi ona w linię poziomą. Od karczka spódnica jest poszerzona. Projekt sugeruje zestawienie dwóch tkanin: gładkiej na karczek, a wzorzystej, np. w kratę, na dolną część spódnicy. Układ kraty jest skośny, co zapewnia lepsze układanie się poszerzonego dołu. Formę tej spódnicy otrzymamy przez modelowanie na formie spódnicy podstawowej. Przygotować i wyciąć formę spódnicy podstawowej. Na formie przodu wykreślić linię karczka, oraz poprowadzić linię pionową równoległą do środka przodu od czubka zaszewki do dołu. Części opisać i rozciąć. Z lewej strony arkusza wykreślić linię pionową i do niej przykleić środkową część przodu i część boczną przodu, rozsuwając je na linii dołu tyle, ile wynika z zamknięcia zaszewki w talii. Powyżej do tej samej linii pionowej przyklejamy środkową część karczka i do niej boczną zamykając zaszewkę w talii. Na formie tyłu narysować karczek, odmierzając 10+11 cm od linii talii. Od wierzchołka zaszewki poprowadzić linię pionową do dołu. Części formy opisać i formę rozciąć po wykreślonych liniach. środkową tyłu. Górą formy dochodzą do siebie, a dołem rozstawienie jest uwarunkowane głębokością zamykanej w czasie modelowania zaszewki. Powyżej — do tej samej linii pionowej przyklejamy środkową część karczka i do niej dosuwamy część boczną. [przypisy: olejowanie wlosów, sukienka wieczorowa, olej konopny ]

Sposób „w jodełkę”

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 06-11-2016

Przez wyznaczone punkty: D1, D2 i D3 wykreślić regularnym łukiem linię dołu spódnicy równoległą do linii talii i linii wysokości zaprasowania fałd. Odcinki łuków BI oraz B2*B3 podzielić na sześć równych części. Podobnie na 6 części podzielić odcinki łuków na linii dołu spódnicy. Wyznaczone punkty połączyć liniami prostymi — przerywanymi. Oznaczają one środek zaprasowania „wachlarzyków” . D4+D5— D4+D6 — szerokość zaprasowania na linii dołu dowolna, np. 2+2,5 cm lub więcej, zależnie od sposobu plisowania oraz pośrednio od obwodu spódnicy na linii dołu. Wyznaczone punkty szerokości zaprasowania (DS i D6) łączymy z wierzchołkiem wyznaczonym na łuku wysokości zaprasowania. Szerokość fałd kreskujemy „w jodełkę”. Jest to ogólnie przyjęty sposób oznaczania na formach szerokości fałd. Z prawej strony arkusza wykreślić linię pionową i do niej przykleić część środkową tyłu, a część boczną dołączyć górą na linii talii, zamykając zaszewką na całej długości. Stworzy to na linii dołu znaczne poszerzenie. Z lewej strony arkusza — do wykreślonej linii pionowej przykleić część środkową przodu i do niej dołączyć, w taki sam sposób jak w tyle, część boczną. Skorygować podkroje talii, by biegły łagodnym łukiem, a takie linie dołu, skracając części boczne na linii boku 1 cm. Część 2 tyłu przykładamy do części środkowej górą (na linii talii), a dołem rozsuwamy ją 2,5+3,5 cm. Część 3 tylu przykładamy w części górnej, zamykając zaszewkę na całej długości, co spowoduje rozsunięcie w dole; wielkość tego rozsunięcia nie jest określona, bo wynika z głębokości zaszewki. Część boczną tyłu przyklejamy górą do części 3, a dołem rozsuwamy 2,5+3,5 cm. [patrz też: odżywka do włosów, olejek do włosów, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]