Sposób „w jodełkę”

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 06-11-2016

Przez wyznaczone punkty: D1, D2 i D3 wykreślić regularnym łukiem linię dołu spódnicy równoległą do linii talii i linii wysokości zaprasowania fałd. Odcinki łuków BI oraz B2*B3 podzielić na sześć równych części. Podobnie na 6 części podzielić odcinki łuków na linii dołu spódnicy. Wyznaczone punkty połączyć liniami prostymi — przerywanymi. Oznaczają one środek zaprasowania „wachlarzyków” . D4+D5— D4+D6 — szerokość zaprasowania na linii dołu dowolna, np. 2+2,5 cm lub więcej, zależnie od sposobu plisowania oraz pośrednio od obwodu spódnicy na linii dołu. Wyznaczone punkty szerokości zaprasowania (DS i D6) łączymy z wierzchołkiem wyznaczonym na łuku wysokości zaprasowania. Szerokość fałd kreskujemy „w jodełkę”. Jest to ogólnie przyjęty sposób oznaczania na formach szerokości fałd. Z prawej strony arkusza wykreślić linię pionową i do niej przykleić część środkową tyłu, a część boczną dołączyć górą na linii talii, zamykając zaszewką na całej długości. Stworzy to na linii dołu znaczne poszerzenie. Z lewej strony arkusza — do wykreślonej linii pionowej przykleić część środkową przodu i do niej dołączyć, w taki sam sposób jak w tyle, część boczną. Skorygować podkroje talii, by biegły łagodnym łukiem, a takie linie dołu, skracając części boczne na linii boku 1 cm. Część 2 tyłu przykładamy do części środkowej górą (na linii talii), a dołem rozsuwamy ją 2,5+3,5 cm. Część 3 tylu przykładamy w części górnej, zamykając zaszewkę na całej długości, co spowoduje rozsunięcie w dole; wielkość tego rozsunięcia nie jest określona, bo wynika z głębokości zaszewki. Część boczną tyłu przyklejamy górą do części 3, a dołem rozsuwamy 2,5+3,5 cm. [patrz też: odżywka do włosów, olejek do włosów, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Forma spódnicy półkloszowej

0

Posted by admin | Posted in Uncategorized | Posted on 06-11-2016

Z wyznaczonych punktów wykreślić linie poziome w prawo. TI = szerokość klina na linii talii, BI szerokość klina na linii bioder. Punkty Tl i BI połączyć prostą i przedłużyć ją do dołu; na przecięciu z linią dołu wyznacza ona punkt DI. Narysować łukiem linię talii, łącząc punkty T z T2, oraz linię dołu, łącząc punkty D1 i 2. Jeżeli chcemy otrzymać spódnicę szerszą w dole, należy od punktu BI odmierzyć w prawo 1,5 lub więcej centymetrów i wyznaczony punkt B3, B4 itd. połączyć z punktem T2 i przedłużyć do dołu. Podkrój dołu wykreślić łukiem zachowując zasadę, że zawsze linia boku klina równa się odcinkowi T*D. Spódnica półkloszowa o różnym stopniu poszerzenia Forma spódnicy półkloszowej składa się z dwóch części jednakowej szerokości i długości; jedna jest tyłem, a druga przodem spódnicy. Linia Środka przodu i tyłu może być krojona po nitce prostej lub po ukosie (po przekątnej kwadratu). Linia boku może być kreślona w dowolnym nachyleniu, dzięki czemu uzyskuje się różny stopień poszerzenia. Na ten rodzaj spódnicy nadają się tkaniny miękkie, dobrze się układające. Wymiary podstawowe I / 2 szerokości spódnicy na linii talii 1/2 szerokości spódnicy na linii 1/4 ot I cm luzu 62 : 4 I = 16,5 cm bioder 1/4 obt 84 : 4 21 cm Opis konstrukcji TI = T2 = szerokość spódnicy na linii talii 16,5 cm (linia pomocnicza do wyznaczenia prostą pionową. Wierzchołek oznaczyć podkroju spódnicy na linii punktem T. talii) [więcej w: obuwie dziecięce, oliwka johnsons baby, zagęszczanie rzęs ]